top of page
sallyjaktis.jpg
Drevprov: Välkommen

Att starta på jaktprov

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund.
För att Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov. 

Vi behöver denna kunskap för att kunna följa upp
resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna. Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund.

Ett jaktprov genomförs som en vanlig jaktdag i skogen tillsammans med en domare som bedömer bland annat egenskaperna sök, skall, drevsäkerhet och arbete på tappt.

Drevprov: Text

Inför ett drevprov är det bra att ha läst igenom reglerna och vad
som gäller för att få starta sin beagle på prov, exempelvis behöver den vara frisk samt vaccinerad enl. rekommendationer.

 

Läser man igenom reglerna kan man även få en överblick av vad som förväntas av din beagle under ett drevprov. En frisk och vältränad beagle med god kondition har goda förutsättningar att lyckas både på prov och i praktisk jakt.


Hur tränar vi då vår beagle på bästa sätt för att förbereda oss inför höstens jakter och drevprov? Om vi utgår från att våra jagande beaglar är som elitidrottare, så behöver de varierande träning, vila och bra foder för att fungera i skogen. Att cykelträna med din beagle (på grus), löpning i varierande terräng samt simning är utmärkta aktiviteter som ger en bra grundkondition.


En tumregel är att din beagle inte bör variera för mycket i vikt under året och att hålla hunden vältränad under hela året och inte bara under jaktsäsongen.


Har du en valp så fokusera på skogsvana, samarbete och att ha kul ihop.

Prova att lägga ett viltspår! Glöm inte lydnadsträning och inkallning. 

När du bestämt dig för att du vill starta din beagle på drevprov inom Västsvenska Beagleklubben så kontaktar du drevprovsansvarig Christer Hagel som tilldelar dig domare samt provmark. Efter tagen kontakt med tilldelad domare bestäms tid & plats för provet ihop med denne. Du behöver också göra en formell anmälan via SKKSTART.


Glöm inte att din beagle alltid arbetar efter bästa förmåga och precis
som vi människor kan de ha både bra och sämre dagar. Ett drevprov ska vara roligt att genomföra och inte innebära stress eller press för någon utav er. Din beagle gör alltid sitt bästa!


Välkomna med anmälan och stort lycka till!

Inför drevprov

Image by Debashis RC Biswas

Domararvode

En jaktprovstart inom Västsvenska Beagleklubben
kostar 700:- exkl ev. milersättning till domaren.


200:- till Västsvenska Beagleklubben betalas i samband med anmälan på skkstart.

 500:- till domaren, hör med hen om hen har Swish så slipper vi kontanter. Domaren betalas i samband med drevprovsdagen.

Är du debutant och medlem i Västsvenska Beagleklubben är det gratis vid första provtillfället.

Anmälan

Anmälan skickas till Christer Hagel via sms 073-7709392 eller mail till cchagel@gmail.com

bottom of page